Finans

Bank- og Realkreditinstitutter

- Forår: 13. marts - 30. august

- 5 undervisningsdage

- Godkendt af Finanstilsynet

- Læs mere

2016-2

Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde

- 2 dages undervisning

- Erfarne undervisere

- Baseret på erfaringsudveksling

_ATO4614

Board Leadership Masterclass 2017

- Casebaseret masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer

- Fokus på værdiskabelse, strategi og ledelse

- Undervisningsteam med førende bestyrelsesformænd

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer
Bank & Realkredit

Grundkurset er godkendt af Finanstilsynet og opfylder undervisningsindhold, kompetence områder og læringsmål i henhold til “Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber” og underviser deltagerne inden for 12 specifikke kompetence områder som bestyrelsesmedlemmer i penge- og realkreditinstitutter skal have kendskab til.

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer
Pension & Forsikring

Grundkurset er godkendt af Finanstilsynet og opfylder undervisningsindhold, kompetence områder og læringsmål i henhold til “Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber” og underviser deltagerne inden for 14 specifikke kompetence områder som bestyrelsesmedlemmer i pensions- og forsikringsselskaber skal have kendskab til.

Bestyrelsesarbejde
Erhvervsfonde


Dette to dages uddannelsestilbud til bestyrelserne i erhvervsfondene sætter fokus på den faktiske udmøntning af den nye lov og en række af bestyrelsernes vigtigste opgaver. Dagene hviler på faktiske cases fra dansk erhvervsliv,  som diskuteres med underviserne og de deltagende.

BESTYRELSESARBEJDE OG SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.
CBS Bestyrelsesuddannelsernes fakultet består af 45 erfarne bestyrelsesformænd, 30 toprådgivere og 15 professorer.
CBS Bestyrelsesuddannelserne har fra etableringen i sommeren 2013 gennemført flere end 30 bestyrelsesprogrammer, 280 programdage og 500 case sessions med deltagelse af flere end 850 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der i efteråret og vinteren 2016/17 også er Board Leadership i Finansielle Selskaber og Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder samt i foråret er Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde og Bestyrelsesarbejde i Arbejdsmarkedspensionsselskaber. Desuden afholdes i samarbejde med IDA Bestyrelsesarbejde i Ingeniørvirksomheder.
Læs mere om bestyrelser, bestyrelsesuddannelse og CBS Bestyrelsesuddannelser her og på LinkedIn

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS


Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Programmet er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig erfaring.

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen


Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer, samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere. Bestyrelsesuddannelsen giver 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer.