Banner event

Bank- og Realkreditinstitutter

- Forår: 31. maj og 1. juni

- 5 undervisningsdage

- Godkendt af Finanstilsynet

- Læs mere

Fav

Bestyrelsesuddannelsen 2017-2

- 360º perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Erfaringsudveksling og dialog om cases

- 45 bestyrelsesformænd, 30 rådgivere og 15 professorer

- Træning i bestyrelsens mest udfordrende opgaver

_ATO4614

Board Leadership Masterclass 2017

- Casebaseret masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer

- Fokus på værdiskabelse, strategi og ledelse

- Undervisningsteam med førende bestyrelsesformænd

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer
Bank & Realkredit

Grundkurset er godkendt af Finanstilsynet og opfylder undervisningsindhold, kompetence områder og læringsmål i henhold til “Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber” og underviser deltagerne inden for 12 specifikke kompetence områder som bestyrelsesmedlemmer i penge- og realkreditinstitutter skal have kendskab til.

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer
Pension & Forsikring

Grundkurset er godkendt af Finanstilsynet og opfylder undervisningsindhold, kompetence områder og læringsmål i henhold til “Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber” og underviser deltagerne inden for 14 specifikke kompetence områder som bestyrelsesmedlemmer i pensions- og forsikringsselskaber skal have kendskab til.

BOARD LEADERSHIP
MASTERCLASS

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Programmet er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig erfaring.

BESTYRELSESARBEJDE OG SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.
CBS Bestyrelsesuddannelsernes fakultet består af 45 erfarne bestyrelsesformænd, 30 toprådgivere og 15 professorer.
CBS Bestyrelsesuddannelserne har fra etableringen i sommeren 2013 gennemført flere end 30 bestyrelsesprogrammer, 280 programdage og 500 case sessions med deltagelse af flere end 900 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der i foråret og sommeren 2017 også er Grundkursus for Bestyrelsesmedlemmer hhv. Bank & Realkredit og Forsikring & Pension samt Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde. I efteråret afholdes der i samarbejde med IDA Bestyrelsesarbejde i Ingeniørvirksomheder.
Læs mere om bestyrelser, bestyrelsesuddannelse og CBS Bestyrelsesuddannelser her og på LinkedIn

Testimonials

Sanne Lønskov

“Bestyrelsesuddannelsen på CBS er indiskutabelt det bedste uddannelsesforløb jeg har deltaget i! Hele forløbet er lagt an på en 360 graders behandling af bestyrelsesarbejdet fra teoretisk såvel som…” [Read more]

Sanne Lønskov CEO, n’age
Frank Rechendorff Møller

“Akademisk/teoretisk ekspertise og professionelle praktikkere. Meget nærværende og relevante problemstillinger og god, dynamisk formidling af stoffet. En fantastisk engageret og kompetent koordination og styring af forløbet fra… [Read more]

Frank Rechendorff MøllerCEO, Agustinus Foundation

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen


Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer, samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere. Bestyrelsesuddannelsen giver 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer.

© Copyright - CBS Bestyrelsesuddannelserne