2016-2

CBS Bestyrelsesuddannelserne

- 850 bestyrelsesmedlemmer har deltaget

- 600 case-diskussioner om værdiskabelse

- Flere end 100 i Bestyrelsesuddannelsernes faculty

- Bestyrelsesformænd, professorer og toprådgivere

Finans

For finansielle bestyrelsesmedlemmer

- Grundkurser

- Læs mere: Bank og Realkredit...

- Læs mere: Pension og Forsikring...

Slide background

Bestyrelsesuddannelsen 2017-1

- 360º perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Erfaringsudveksling og dialog om cases

- 45 bestyrelsesformænd, 30 rådgivere og 15 professorer

- Træning i bestyrelsens mest udfordrende opgaver

_ATO4614

Board Leadership Masterclass 2017

- Casebaseret masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer

- Fokus på værdiskabelse, strategi og ledelse

- Undervisningsteam med førende bestyrelsesformænd

_V9A1240

CBS Bestyrelsesuddannelserne

- 360º perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Bestyrelsens opgaver og problemstillinger

- Erfaringsudveksling og dialog om cases

- Bestyrelsesformænd, professorer og toprådgivere

Bestyrelseskursus
Bank & Realkredit


Kursus for finansielle bestyrelsesmedlemmer introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen


Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer, samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere. Bestyrelsesuddannelsen giver 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer.

Bestyrelsesarbejde
Erhvervsfonde


Dette to dages uddannelsestilbud til bestyrelserne i erhvervsfondene sætter fokus på den faktiske udmøntning af den nye lov og en række af bestyrelsernes vigtigste opgaver. Dagene hviler på faktiske cases fra dansk erhvervsliv,  som diskuteres med underviserne og de deltagende.

BESTYRELSESARBEJDE OG SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.
CBS Bestyrelsesuddannelsernes fakultet består af 45 erfarne bestyrelsesformænd, 30 toprådgivere og 15 professorer.
CBS Bestyrelsesuddannelserne har fra etableringen i sommeren 2013 gennemført 24 bestyrelsesprogrammer, 180 programdage og 500 case sessions med deltagelse af flere end 650 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der i efteråret og vinteren 2016/17 også er Board Leadership i Finansielle Selskaber og Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder samt i foråret er Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde og Bestyrelsesarbejde i Arbejdsmarkedspensionsselskaber. Desuden afholdes i samarbejde med IDA Bestyrelsesarbejde i Ingeniørvirksomheder.
Læs mere om bestyrelser, bestyrelsesuddannelse og CBS Bestyrelsesuddannelser her og på LinkedIn.

BOARD LEADERSHIP
finansielle virksomheder


Omdrejningspunktet for uddannelsen (som er en overbygning til bestyrelsesuddannelsen) er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder. Deltagerne vil blive inspireret og udfordret af førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer.

Bestyrelsesarbejde
Mindre & Mellemstore Virksomheder


Formålet med bestyrelsesarbejde i mindre & mellemstore virksomheder er at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring om væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, som bestyrelsen møder i mindre & mellemstore, ejer og familieejdede virksomheder.

BOARD
LEADERSHIP MASTERCLASS


Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Programmet er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig erfaring.